Johan Jacobs Konsilanto
“De kostprijs van COMAX is heel laagdrempelig en voor onze klant leveren we een grote meerwaarde.”

Met Konsilanto zijn wij al lang op zoek naar een manier om ons permanentdossier te delen met onze klant. Het gebeurt immers al te vaak dat de klant op zoek is naar een oprichtingsakte, kredietovereenkomst, etc  en dat hij deze bij ons dient op te vragen. Het zou toch veel gemakkelijker zijn als de klant deze te allen tijde online ter beschikking had. Wij als accountantskantoor hebben deze documenten allemaal opgeslagen in onze verkennerstructuur.

Dankzij COMAX kunnen we deze informatie nu op een makkelijke manier delen met onze klanten. COMAX zorgt voor de synchronisatie van ons permanent dossier naar Clearfacts en Silverfin. Het was een kwestie van goed aan te duiden welke documenten gesynchroniseerd mochten worden en uiteraard ook een uniforme mappenstructuur in onze verkenner (gelukkig was deze al aanwezig).

Als kantoor hebben wij dus zeer weinig werk gehad, de kostprijs van COMAX is heel laagdrempelig en voor onze klant leveren we een grote meerwaarde!

Alle referenties